Tips voor webteksten

Zorg ervoor dat je teksten makkelijk te verwerken zijn door ons brein. Houdt je aan de volgende spelregels:

  • Kies een makkelijk leesbaar schreefloos lettertype, zoals Tebuchet, Tahoma, Arial of Verdana (speciaal ontworpen voor beeldscherm)
  • Zorg ervoor dat de tekstkleur voldoende contrast heeft met de achtergrond. Dit is basiskennis, maar voor de zekerheid herhaal ik ze toch maar even. Een grijze tekst op je site kan heel stijlvol zijn, maar maakt het lezen moeilijker op een witte achtergrond. Zorg dus voor voldoende contrast!
  • Houd er ook rekening mee dat websitebezoekers vaak teksten scannen en niet helemaal lezen. Gebruik dus tussenkopjes en een lettergrootte die ook makkelijk scanbaar is. Uit onderzoek blijkt dat lettergrootte 12 voor online teksten sneller leesbaar is dan lettergrootte 10. En dat geldt voor ieder font.
  • Als senioren in je doelgroep vallen, dan doe je er verstandig aan om de mogelijkheid te bieden om het lettertype te vergroten.
  • Het gebruiken van opsommingtekens, voldoende regelafstand en voldoende witruimte tussen alinea’s dragen ook bij aan de leesbaarheid van een tekst.
  • Maak daarnaast gebruik van korte alinea’s van maximaal 3 regels. Vooral boven de vouw van de website ontmoedigen grote lappen tekst de bezoeker, waardoor hij de tekst niet gaat lezen.
  • Ten slotte is het belangrijk om je te beseffen dat we teksten in hoofdletters minder makkelijk kunnen lezen. Bovendien komen ze ook erg schreeuwerig over, wat ook ongunstig is voor de beoordeling van een tekst.

Als je je aan deze punten houdt, is je webtekst makkelijker te verwerken voor het brein en treedt er processing fluency op. En dit is dus gunstig, omdat het onbewuste brein hierdoor positiever staat tegenover de boodschap.